Tiếng Việt

Tiếng Việt : Trả Một Số Tiền Phạt/Tiền lệ phí

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Trả Một Số Tiền Phạt/Tiền lệ phí

(Pay A Fine/Fee)
 

Tôi có thể trả tiền phạt hoặc tiền lệ phí của tôi bằng cách nào?

Có 3 cách để Trả Một Số Tiền Phạt/Tiền lệ phí
 

Trả tại chổ – Trả bằng tiền mặt, chi phiếu hoặc money order tại bất cứ điạ điểm nào của Thư Viện Công Cộng Seattle trong giờ mở cửa thường.
 

Gởi qua đường bưu điện - Gởi ngân phiếu/money order đến: Attention Borrower Payments, The Seattle Public Library, 1000 Fourth Ave., Seattle, WA 98104. Kèm theo số thẻ thư viện của quí vị để được tính vào trương mục của quí vị. Quí vị sẽ nhận biên lai qua đường bưu điện.
 

Trên mạng -Dùng thẻ tín dụng, thẻ nhà băng hoặc trương mục PayPal của quí vị để trả trên mạng. Những điều quí vị cần biết:
 

  • Những số tiền trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ nhà băng được trả qua PayPal, nhưng quí vị không cần phải có một trương mục PayPal để trả tiền.
  • Không có tiền lệ phí phục vụ, nhưng số tiền trả tối thiểu phải là 1 đô.
  • Số tiền trả sẽ được áp dụng vào trương mục Thư Viện của quí vị ngay lập tức.
  • Số tiền trả để in từ máy vi tính có thể được cộng vào thẻ thư viện của quí vị.
  • Hỏi Quản Thủ Thư Viện nếu quí vị gặp phải vấn đề gì với thanh trả tiền trên mạng.
  • Không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng tại chổ hoặc qua điện thoại.

 
Trả tiền qua mạng bây giờ.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện