Tiếng Việt

Tiếng Việt : Sử Dụng Thiết Bị Của Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sử Dụng Thiết Bị Của Thư Viện

(Use of Library Equipment)

 

Có máy vi tính, máy in và máy chụp bản sao để tôi có thể dùng ở Thư Viện không?

Tất cả các địa điểm của Thư Viện đều có các thiết bị sau đây cho quý vị sử dụng:

 • Máy vi tính có danh mục liệt kê trên mạng trực tuyến và các nơi trợ giúp trên mạng trực tuyến
 • Máy vi tính có Internet được trang bị với Microsoft Word, Excel và PowerPoint
 • Máy in trắng đen
 • Máy chụp bản sao
 • Thư Viện Trung Ương có ba máy vi tính có máy quét và nhu liệu chỉnh hình ảnh, bao gồm Adobe Image Ready, Acrobat Professional và Adobe Photoshop CS1.
 • Thư Viện Trung Ương còn có máy điện báo ghi chữ (TTY) dành cho người bị điếc có thiết bị TTY.

 

Để biết thêm về Đặt giữ trước một Máy Vi Tính  (Reserve a Computer).

 

Thư Viện cũng bảo vệ sự riêng tư của những ai sử dụng trang Web của thư viện và các dịch vụ điện tử khác. Để biết thêm thông tin hãy xem Các Thắc Mắc Thường Có Về Chính Sách Công Chúng Sử Dụng Internet (FAQs) (Public Use of the Internet Policy FAQs).

 

Đặt Giữ Trước một Máy Vi Tính

 

 

Quý vị cần có thẻ Thư Viện loại thường trưc để đặt giữ một máy điện toán. Không có thẻ thư viện chăng? Có giấy cho phép khách dùng tạm cho mỗi thời hạn 30 phút dành cho những ai không hội đủ điều kiện xin thẻ Thư Viện. Các khách đến viếng và những ai không phải là cư dân cũng có thể mua một thẻ Thư Viện.

 

Có cần phải trả tiền để in hay làm một bản sao không?

Có. Lệ phí của Thư Viện:

 • 15 xu mỗi trang để in
 • 15 xu mỗi trang cho một bản sao trắng và đen
 • 1 đồng cho một bản sao màu (chỉ có tại Thư Viện Trung Ương)

 

 

Tôi có thể dùng một bàn phím để đánh bộ chữ khác với Anh ngữ không?

Có. Để xem bộ chữ và bản trình bày bàn phím hiện có, xin bấm vào ô ngôn ngữ nhỏ có hai chữ cái nằm ở góc dưới bên tay phải trên máy vi tính của quý vị. Mỗi ngôn ngữ được chỉ định bằng hai chữ cái. Ngôn ngữ mặc định là EN (Anh ngữ).

 

Chọn ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng trong phần liệt kê nổi lên các ngôn ngữ

 

Nếu quý vị cần được giúp đỡ, ban nhân viên của chúng tôi vui lòng trợ giúp quý vị.

 

Hệ Thống Truy Cập Internet Không Dây

 

(Wireless Internet Access)

 

Thư Viện có hệ thống truy cập Internet không dây (Wi-Fi) không?

Có hệ thống truy cập Internet và điện thư không dây tại tất cả các địa điểm cho bất cứ ai có Wi-Fi trên máy vi tính xách tay của họ hoặc sử dụng các thiết bị không dây khác.

 

Dịch vụ Internet không dây là không an toàn và người sử dụng nên biết về các mối nguy hiểm. Ngay cả khi “firewall” hoạt động trên các máy vi tính xách tay, chúng tôi đề nghị quý vị không nên gởi các thông tin riêng tư tế nhị qua mạng lưới này.

 

 

Những người sử dụng Wi-Fi phải sắp đặt thiết bị của họ và liên kết đến mạng lưới bằng cách dùng các cách sắp đặt này:

 • SSID (Service Set Identifier) or network name = spl-public:
 • Encryption or WEP = disable WEP encryption
 • Mode or Network Type = Infrastructure Mode or Access Point (not ad-hoc)
 • Set TCP/IP properties to "Obtain an IP address automatically" (DHCP)

 

Thiết Bị Thích Ứng

 

(Adaptive Equipment)

 

Tôi có thể tìm thấy loại thiết bị thích ứng nào ở Thư Viện?

Các khách bị khiếm thị hoặc khiếm thính có thể sử dụng các thiết bị sau đây:

 

Nhu liệu "XP Magnifier" (XP Phóng Ðại) có ở các máy điện toán tại tất cả các Thư Viện. Ðể dùng "Magnifier"

 • Xin chọn biểu tượng "Magnify" (Magnify) ở phần đầu của bộ trình duyệt web
 • Hoặc chọn "Screen Magnification" (Phóng Ðại Màn Hình) từ bản chọn chính của Mạng Thư Viện Trực Tuyến

 

Có điện thoại có thể dùng TTY ở Thư Viện Trung Ương ở Tầng 1 và 3 gần các điện thoại công cộng và khách cũng có thể dùng TTY sau đây để liên lạc ban nhân viên Thư Viện:

 

 • LEAP ở 206-615-1380 (V/TTY )
 • Quick Information (Thông Tin Mau Lẹ) ở 206-615-1380 (V/TTY )
Đặt giữ trước một máy vi tính
Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện