The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

February 13, 2016

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đóng Cửa Nghỉ Lễ

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library Closed Monday, Feb. 15

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Presidents Day, Monday, Feb. 15.

 

Possible service interruption in online Library services Feb. 13 - 14

The Library will be performing maintenance on our network. While we are not expecting service interruptions during this period, there might be brief interruptions in online services. You will be able to search the Bibliocommons catalog, but may not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal) may experience outages as well. SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also may be affected.

Đóng Cửa Nghỉ Lễ

(Holiday Closures)

 

Tất cả các địa điểm của Thư Viện Công Cộng Seattle đều sẽ đóng cửa vào các ngày lễ được liệt kê dưới đây.

 

2016

 • Tết Dương Lịch
  Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1, 2016
  Tất cả các điạ điểm đóng cửa lúc 6 giờ tối Thứ Năm, ngày 31 tháng 12, 2015.
 • Ngày Martin Luther King Jr.
  Thứ Hai, ngày 18 tháng 1
 • Ngày Lễ Tổng Thống
  Thứ Hai, ngày 15 tháng 2
 • Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong
  Thứ Hai, ngày 30 tháng 5
 • Ngày Lễ Độc Lập
  Thứ Hai, ngày 4 tháng 7
 • Ngày Lễ Lao Động
  Thứ Hai, ngày 5 tháng 9
 • Ngày Lễ Cựu Chiến Binh
  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11
 • Ngày Lễ Tạ Ơn
  Thứ Năm, ngày 24 tháng 11
 • Ngày trước Lễ Giáng Sinh
  Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12
 • Ngày Lễ Giáng Sinh
  Chủ Nhật, ngày 25 tháng 12

 

Xe sách lưu động của Dịch Vụ Lưu Động có thể thay đổi hoặc bị bãi bỏ trong những ngày lễ; xin hãy gọi để biết thời khóa biểu 206-386-4636.

 

Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện