Tiếng Việt

Tiếng Việt : Trương Mục của quý vị, PIN và Sự Tư Mật

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Trương Mục của quý vị, PIN và Sự Tư Mật

(Your Account, PIN and Privacy)

 

Trương mục Thư Viện là gì?

Trương mục Thư Viện của quý vị cho quý vị tiếp cận thông tin của Thư Viện quý vị trên mạng trực tuyến từ bất cứ máy vi tính nào có kết nối đến Internet.

 

Dùng trương mục của quý vị trên mạng trực tuyến để:

 • "Renew" (Gia hạn) các món đồ quý vị đã mượn ra
 • Đặt "holds" (giữ lại) các món đồ mà quý vị muốn mượn
 • Kiểm xem quý vị có các món đồ đã quá hạn không
 • Đình chỉ đồ đặt trước khi quí vị rời thành phố hoặc kỳ nghỉ
 • Xem bất cứ món tiền phạt thư viện hay tiền lệ phí trên trương mục của quí vị
 • Xem nếu món đồ đặt giữ đã sẵn sàng để nhận
 • Tạo và chia sẻ những danh mục sách
 • Kiểm soát lịch sử đọc sách của quí vị dùng Recently Returned (Vừa Mới Trả) (cần cho phép mở lên)

 

Thư Viện bảo vệ sự tư mật của tôi như thế nào?

Thư Viện xem sự tư mật của quý vị là điều rất hệ trọng.

 

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào trương mục thư viện của tôi?

Log in to Your Account (Đăng nhập vào Trương Mục Quý Vị) (nằm ở góc trên bên tay phải của mỗi trang Web). Đánh số thẻ Thư viện của quý vị vào (13 con số trên thẻ Thư viện của quý vị) và (Số Nhận Dạng Cá Nhân) của quý vị Personal Identification Number (PIN).

 

Lưu Ý: Để bảo vệ sự tư mật của quý vị, luôn luôn đăng xuất ra khỏi trương mục của quý vị khi quý vị dùng xong.

 

Số PIN là gì và tại sao tôi cần phải có?

Số PIN là một con số có bốn chữ số mà quý vị chọn khi nhận thẻ Thư Viện của quý vị hoặc yêu cầu số này trên mạng trực tuyến để bảo vệ trương mục của quý vị.

 

Nhớ giữ số PIN của quý vị được tư mật. Đừng bao giờ cho biết số này trên điện thoại trừ phi quý vị chắc chắn rằng quý vị đang nói chuyện với TeleCirc hoặc một nhân viên của Thư Viện.

 

Khi nào thì tôi sẽ dùng số PIN của tôi?

Quý vị sẽ cần biết số PIN của quý vị để:

 • Dùng các trạm tự mượn
 • Truy cập vào trương mục của quý vị trên mạng trực tuyến
 • Dùng các nơi trợ giúp trên mạng trực tuyến
 • Tải xuống các sách điện tử, băng đọc truyện, âm nhạc và video
 • Truy cập vào trương mục Thư Viện của quý vị bằng TeleCirc

 

Nếu tôi quên số PIN của tôi thì sao

Nếu quý vị không biết số PIN của mình, quên hoặc muốn có một số mới, xin yêu cầu được giúp đỡ tại bất cứ địa điểm Thư viện nào hoặc gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849.

 

Tôi có thể đổi số + Mật Mã Cá Nhân + của tôi trên mạng không?

Có. Đăng nhập vào Trương Mục của quí vị (Log in to Your Account). Sau đó nhấn vào Bố Trí Trương Mục (Account Settings). Di chuyển xuống lựa chọn “Thay đổi Mật Mã Cá Nhân" (Change PIN). 

 

Làm thế nào để tôi có thông tin về trương mục của tôi hoặc của con tôi?

Đích thân đến hoặc gọi điện thoại để yêu cầu một nhân viên của Thư Viện giúp đỡ. Nếu quý vị không có thẻ Thư Viện, nhân viên sẽ kiểm tra xác nhận nhân dạng của quý vị trước khi cung cấp thông tin.

 

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ từ 12 tuổi trở xuống có thể nhận thông tin về trương mục của đứa trẻ, bao gồm các tựa đề “checked out” (đã mượn).

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện