The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

November 22, 2017

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Lịch Sinh Hoạt

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library Closed Thursday, Nov. 23

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Thanksgiving, Thursday, Nov. 23.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog – Nov. 22

The Library will be performing maintenance on our catalog 8 and 9 p.m. Wednesday, Nov. 22. During this time, you will be able to search the Bibliocommons catalog, but will not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal), SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Lịch Sinh Hoạt

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

  • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Book group

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Reading together

quý vị có thể thưởng thức những điều vui.