Soomaali

Soomaali : Waan Soo Dhawaynaa Caruuta!

Russian Section
Alert

Library Closed Monday, May 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Memorial Day, Monday, May 29.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog – May 28 and May 29

The Library will be performing maintenance on our catalog starting at 6:30 p.m. Sunday, May 28 - 6:30 p.m. Monday, May 29. During this time, you will be able to search the Bibliocommons catalog, but will not be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal), SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Waan Soo Dhawaynaa Caruuta!

(We welcome children!)

 

Ma rabtaa inaad ka gargaarto caruurtaada barashada akhriska iyo inay ku fiicnaadaan iskoolaadka? Waan ku soo dhawaynaa caruurta dhamaan goobaha maktabada. Booqo qabta caruurta ee laanta xaafadiina oo raadi buugaagta, DVD-yada iyo muusiga Soomaaliga iyo Ingiriiska ee da’ kasta. Caruurtaadu waxa laga yaabaa inay helaan kaararkooda Maktabada. Waxa kale oo aanu haynaa barnaamijyada caruurta oo afaf badan ah. Ku soo biiri ilmahaaga wakhtiga sheekada ama a “Play and Learn Group” (Kooxda Ciyaar oo Baro).

 

Waa fiican tahay inaad tahay dhalinyaro maktabadeena! Badi goobyada Maktabadeeena, waxaan qabnaa jiid u gaar ah dhalinyarada, oo ay yaalaan buugaagta iyo jaraa’idka dhalinyarada iyo meelo ay ardaydu ku kulmaan. Kaalay Tartanka Gabayada iyo habeenada ciyaaraha! Ku biir kooxda buugaagta dhalinyarada, ururka jeska, ama qaado kulan-hawleed oo ah sida loo abuuro midhaha heesaha ama loo sameeyo buugaaga majaajilada. Waxa kale oo aan bixinaa casharo aan ku gargaarayno dhalinyarada barashada qoriinka, isu-diyaarinta imtixaanada gelitaanka kuliayada, iyo helitaanka lacagta kuliyada.

 

Miyuu ilmahaagu ama dhalinyaradaadu u baahan yahay taageero xagga dugsiga? Maktabadu waxay qabtaa “Homework Help” (Gargaarka Shaqada-guriga) ee gobo badan. "Homework Help" tabaruc ka gargaara caruurta iyo dhalinyarada maadooyinka kala duwan ee ku adag sida – taariikhda, Ingiriisida, qoriinka, sayniska, xisaabta. Waxay gaar ahaan ku fiican yihiin gargaarka dadka ku cusub ku hadalka Ingiriisida. “Homework Help” waxa kale oo af Ingiriisi ahaan laga helaa internetka www.spl.org.

Ixtiraanka Xaga Caruurta

 

(Unattended children's policy)