The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

December 19, 2014

Soomaali

Soomaali : Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Russian Section
Alert

Library closed Dec. 24 and 25

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Christmas Eve, Wednesday, Dec. 24 and Christmas Day Thursday, Dec. 25.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog - Jan. 1

Between 6 a.m. and 4 p.m. on Thursday, Jan. 1,  the Library will be upgrading its electrical power system. During the upgrade, you will be able to search the catalog, but won't be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal) will not be available at all. SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Orshaha Istraatiijiyada Maktabadda Dadweynaha Seattle 2011-2015

Maktabadda Dadweynaha Seattle waxay haysataa qorshe cusub sidii ay u hagaajin lahayd adeegyada shanta sanno ee soo socda. Qorshihii ugu danbeeyey wuxu ku aadanaa wanaajinta dhismaha maktabaddaha.

 

Qorshaha cusub waxa la qoray kadib markii lala hadlay isticmaalayaasha maktabadda ee daafaha magaalada oo dhan. Deganaaysha magaalada waxa kale oo lagu martiqaaday inay dhamaystiraan xogururin. Xogururinta waxa lagu daabacay Ingiriisi, Shiine, Fiyatnaamiis iyo Isbaanish. In ka badan 33,000 qof ayaa buuxiyey xogururinta, oo ka gargaartay Maktabadda inay fahamto buugaagta, macluumaadka elektroonigga ah iyo casharada waxbarasho ee dadku jecel yihiin.

 

Koox ka kooban 18 hoggaamiye ganacsi iyo waxbarasho ayaa iyaguna talo ka siiyey qorshaha saraakiisha Maktabadda.

 

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri soo-koobitaanka Qorshaha.  pdf

Mabka Maktabada Meelaheeda
Is qor, siaad u heshid kaar bilaash ah

Sii baro Maktabada

(Welcome Video)

 

Daawo fiidyooga