The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

December 9, 2016

Soomaali

Soomaali : Ma u Rabtaa Gargaar

Russian Section
Alert

Delayed opening at Library branches

Due to the weather, all Library branches will open at noon today. Central Library will open today at regular time - 10 a.m.
 

OverDrive ebook issues

Some patrons report seeing incorrect ebook holds and checkouts. Please log out and back in to clear. If you are consistently seeing incorrect ebook entries please report to Ask a Librarian. We are working with OverDrive to resolve this issue.
 

The Library's Website may experience brief outages

On Sunday, Dec. 11, from 4 a.m. to noon, the Library's website may experience brief intermittent outages due to scheduled server maintenance.

MA RABTAA GARGAAR XAGGA INGIRIISIADA, DUGSIGA AMA NOQOSHADA MUWAADIN?

(Need help with English, school or becoming a citizen?)

 

Miyaad baranaysaa Ingiriis? Waxaan qabnaa buugaag badan, CD-yo iyo waxyaabo badan oo gargaara. Isticmaal kombuyuutaradayada si aad u barato Ingiriisi levelkaga. Maktabadu waxay bixisaa ESL fasalo gooba badan oo Maktabada ah. Ama, ku biir "Talk Time" (Wakhtiga Hadalka) Kooxda Sheekada: Ku tababaro xirfadaha ingiriiska dad baranaya afka Ingiriisida oo baro siyaabo lagu baro Ingiriisida bulshadaada.

 

Ma rabtaa gargaar diyaarinta GED ama imtixaanka muwaadinimada U.S.? Ma rabtaa macluumaadka imigarayshanka, daryeelka caafimaadka ama inaad shaqo raadiso? Waan ku gargaari karnaa! Waxaad ku qaadan kartaa casharada muwaadinimada maktabada Dhexe. Waxaan haynaa buugaag yaryar oo soomaali ah oo sharxaya sida loo noqdo muwaadin. Waxa kale oo aan haynaa barnaamijyo kaa gargaaraya qoriinka waraaqaha iyo resumeeyada. Eeg ...waxaan qabnaa waxyaabo badan oo kaa gargaaraya la qabsiga nolosha Ameerika.

Mabka Maktabada Meelaheeda
Is qor, siaad u heshid kaar bilaash ah